Česky Slovensky Anglicky Rusky Francouzsky Španělsky

Motorola Authorized
Wireless Broadband Solution VAR

O společnosti

Společnost Digilive s.r.o. je Motorola Authorized Reseller a působí na evropském trhu jako distributor a systémový integrátor. Byla založena v roce 2006 s cílem vybudovat silnou a moderní firmu, která zpřístupní nejmodernější technologie běžným uživatelům.

 …..po 6 letech působení jsme se dostali svými technickými a obchodními postupy do 50 států světa. Technologie zkušeným slouží a nezkušeným vládne, proto jsme zde, abychom Vám pomohli vládnout moderním technologiím a tím si svůj život usnadnit. Objektivním technickým pravidlem je, že bez kontroly technika nefunguje a víme, že nejde od techniky jen brát, musíme jí i mnoho dávat.

Naším cílem je naučit Vás, jak se starat o to, co Vám může být také blízké a to jsou moderní technologie. Po několikaleté spolupráci s firmou Motorola víme, že nabízíme profesionální, velmi kvalitní produkty a s tím i spojené technické zázemí. Dnešní doba je digitálním světem a to je i mottem naší společnosti, že přinášíme řešení v digitálním světě….

Společnost je tvořena ze 100% českým kapitálem, přesto je našim cílem nejen spokojenost českého a slovenského zákazníka, ale i zájem celosvětového trhu.